Forfatterbesøg og huskunsterforløb

Tanja kommer gerne på besøg til jeres skole. Det kan være alene eller sammen med andre forfattere eller kunstnere:

Tanja kommer på besøg og fortæller om serien Midgårds Beskyttere.

Tanja fortæller om at skrive om nordisk mytologi og vikingetiden, hvordan historiske hændelser kan bruges som inspiration og hvorfor trolde og huldre og andre væsener er en del af hendes historier.

Sammen med forfatter Helle Perrier kommer Tanja på besøg og fortæller om Klodebøgerne Den Gule Planet eller Den Grå Planet.

Vi tager udgangspunkt i temaet klimaforandringer og de seks verdensmål, som udgør en del af historien.

Besøget kan vare en time, eller vi kan skræddersy et huskunsterforløb til jeres skole, hvor vi hjælper med at søge tilskud fra Statens Kunstfond. Læs om støtten her

Sammen med kunster Christian Liljedahl kommer Tanja gerne på et huskunstnerbesøg. 

Vi tager udgangspunkt i temaet affald og og genbrug. Forløbet kan gerne tilknyttes bøgerne om Sebastian og forsvindingsuret, hvor vi fokuserer på elektronikaffald. I forløbet lærer børnene om materialer, hvordan elektronik fungerer og hvordan vi kan bruge affaldet til at lave kunst og som inspiration til en historie. Vi skræddersyr et huskunsterforløb til jeres skole, hvor vi hjælper med at søge tilskud fra Statens Kunstfond.

Vi gennemførte det første forløb på Høsterkøb skole i september 2020.

Læs om støtten her

Gratis undervisningsmateriale

Lær om FN's verdensmål i serien. Hver bog har fokus på to verdensmål:


Mål 2 - Stop sult

Mål 6 - Rent vand og sanitet

Mål 8 - Anstændige job og økonomisk vækst

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 15 - Livet på land

Mål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner


Download gratis materiale her

I sommerferien arrangerede Stadsbiblioteket i Lyngby en workshop, hvor børnene læste det første bind af Midgårds Beskyttere og bagefter lavede et spil eller en film i Scratch.


Download gratis materiale her

På vegne af Mellemfolkelig Samvirke har gymnasielærer Sarah Louise Bue Lund udviklet gratis materiale til brug i engelsk. Formålet er at introducere eleverne til genren klimafiktion (climate fiction), og få dem til at reflektere over litteraturens rolle i formuleringen af en bæredygtig fremtid. Materialet er relevant ifm verdensmål 13, 14 og 15.


Find gratis materiale her